Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”...

Read More

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” P...

Read More

Nabory w 2017 r. w Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR  wnioski o  dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R  w Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek w 2017 r...

Read More

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach III Osi prior...

Read More

Planowany nabór wniosków badania na rynek

Zgodnie z aktualnym harmonogramem wniosków POIR  najbliższy nabór w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek planowany jest w następujących terminach :

ogłoszenie konkursu : 27 kwietnia 2016 r.

Read More

Przedłużenie terminu dla pierwszego konkursu naboru wniosków w ramach podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r.

Przedłużenie nabo...

Read More

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2015 r.

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Wnioski można składać w terminie: od 31 sie...

Read More

Planowane nabory w 2015 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Planowane są pierwsze nabory już w 2015 roku : ogłoszenie konkursu lipiec 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków sierpień 2015 r...

Read More

Poddziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1  POIR Badania na rynek

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych prod...

Read More